Okt _0622

Årsaflæsning af varme

Årsaflæsning af varmemåler sker 1. juni 2016.

Alle målere fjernaflæses, så dette kun til info, du skal ikke foretage dig noget i forbindelse med aflæsningen.