Energitjek

Varmeværket tilbyder gratis energitjek af dit anlæg. Det er firmaet Energiforbedring, som udfører servicen, og de vil kontakte dig for en aftale om besøg.

Nørre Snede Varme arbejder for at leverer din varme så billigt som muligt.
Vi vil derfor gerne efterse forbrugernes anlæg, for at sikre disse er indstillet så energien udnyttes optimalt uden at det går ud over din komfort.
Derfor tilbyder vi gratis besøg og gennemgang af forbrugernes installation. Ved besøget rådgives desuden om øvrigt energiforbrug og klimaskærm.
Mødet afsluttes med en række forslag til evt. forbedringer.
Eftersynene foretages løbende over de næste 2 år.
Alle dine energibesparelser i forbindelse med eftersynet indberettes via Nørre Snede Varmeværk til energistyrelsen, så vi opfylder lovgivningen, der har pålagt fjernvarmeselskaberne at reducere energiforbruget og realisere energibesparelser.
Hvis du hjælper med energibesparelserne er du med til at holde fjernevarmeprisen nede og samtidigt vil du selv få et lavere energiforbrug.