Penge

Fejl i takstblad

Der er desværre sket en fejl i aconto opkrævning for 2015 vedr. statsafgift for ledningsført vand pr. m3. Der er opkrævet a conto kr. 6,13 excl. moms pr. m3, men det skal være kr. 6,53 excl.moms pr. m3