Ofte stillede spørgsmål

Her på siden kan du måske finde svar på nogle af dine spørgsmål omkring betaling, måleraflæsning m.m.

Betaling

Betaling for varme opkræves i 10
a conto rater pr. år, med forfald den 5. i hver md., med undtagelse af juni og juli md.  som er betalingsfrie måneder
Varmeværket er tilmeldt NETS (Betalingsservice) og anbefaler andelshaverne at tilmelde betalingen til NETS.
Ønsker du at tilmede dig:
Gå til forsiden, og vælg selvbetjening

 Årsregnskabet     Årsregnskabet afsluttes pr. 30.juni og årsopgørelse udsendes medio juli via NETS.
Evt. overskud i forbindelse med årsopgørelsen modregnes i 1.rate - evt. yderligere overskud efter modregning tilsendes pr. check.
Evt. underskud ved årsopgørelsen indreges i 1. rate. 
Ejerskifte        Kan meddeles på forsiden under selvbetjening, men kan også meddeles skriftligt eller på mail, med oplysning om målerstand, overtagelsesdato, samt sælgers nye adresse og købers navn.  
Generalforsamling Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned 
Måleraflæsning      Til brug for den årlige opgørelse af dit forbrug, foretager værket aflæsning af din forbrugsmåler, (dette sker medio maj måned), og det er denne aflæsning, som ligger til grund for årsogørelsen.
 Flytteafregning

Afregningsprisen er foretaget udfra
a conto prisen i det indeværende regnskabsår. 
Ved endelig fastsættelse af afregningsprisen ved regnskabsårets afslutning, kan der ske regulering herfor ved henvedelse til værket.