Økonomi

Vedr. aconto opkrævning 2018/19

Varmeregnskabet skal, jf. ændringer i varmeforsyningsloven, fra 1. januar 2019 følge kalenderåret.

Derfor opkræves kun aconto rate 1 og 2 inden næste årsopgørelse.

Der udsendes årsbudget for 2018/19 ultimo juli, og de 2 rater vil hver udgøre 20% af det samlede budget.

Raterne opkræves hhv. 1. august og 1. oktober.

Se takstblad for priser.